Tra cứu tài liệu

 
Tìm kiếm chi tiết  |  Tìm kiếm nâng cao  

Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm:

  Tìm thấy 21 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Marketing căn bản
Tác động của liên kết vùng đến sự hài lòng của doanh nghiệp FDI tại Long An: vai trò trung gian của marketing địa phương

Digital marketing$h[CD-ROM]
E-marketing$h[CD-ROM]
Digital marketing$h[CD-ROM]
An investigation of the factors that affect purchase intention toward organic foods among Vietnamese consumers :Master dissertation - Major: Marketing
Phương thức truyền thông marketing quảng bá doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Chi phí marketing và hệ thống phân phối lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long

Hiểu biết quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư - Nội dung quan trọng của MARKETING địa phương/Vũ Trí Dũng

Biện pháp tiến hành thực hiện marketing tại các công ty vận tải biển Việt Nam

Marketing Strategy Planning - A Case Study of S  Telecom Company for the period from 2011 to  2016: Masters thesis of Business Administration

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.113

: 276.606