Tra cứu tài liệu

 
Tìm kiếm chi tiết  |  Tìm kiếm nâng cao  

Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm:

  Tìm thấy 61 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123
Hệ thống thông minh tính điểm tự động cho bia bắn :Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường
Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ Servo Mitsubishi với PLC họ iQ - R :Đồ án  tốt nghiệp Khoa Công nghệ  Điện
Nghiên cứu và triển khai mô hình nhà thông minh :Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học cấp trường
Kết quả nghiên cứu mô hình nhà kính ứng dụng điều khiển tự động bằng PLC

Điều khiển thiết bị trong nhà thông qua điện thoại :Đồ án tốt nghiệp khoa Công nghệ Điện
Điều khiển nhà thông minh thông qua bluetooth và điện thoại :Đồ án tốt nghiệp khoa Công nghệ Điện
Điều khiển xe tự cân bằng sử dụng Arduino :Đồ án  tốt nghiệp Khoa Công nghệ  Điện
123

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.881.906

: 276.399