Tra cứu tài liệu

 
Tìm kiếm chi tiết  |  Tìm kiếm nâng cao  

Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm:

  Tìm thấy 109 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345
Device-to-device transmission modes in NOMA networkwith and without Wireless Power Transfer

Black-box modeling of nonlinear system using evolutionary neural NARX model

Improving the optical properties of RP-WLEDs by Co-doping αSrO•3B2O3:Sm2+ conversion phosphor into yellow-emitting phosphor packaging

DC-bus voltage stabilization of hybrid active power filter

Impacts of imperfect SIC and imperfect hardware in performance analysis on AF non-orthogonal multiple access network

Impact of fixed power allocation in wireless energy harvesting NOMA networks

Thiết kế và lập trình hệ thống quản lý đóng cắt điện :Đồ án  tốt nghiệp Khoa Công nghệ  Điện
Mũ bảo hiểm thông minh :Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường
Điều khiển đèn, quạt, điều hòa qua Smartphone: Khóa luận tốt nghiệp Khoa Công nghệ Điện
Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí: Khóa luận tốt nghiệp Khoa Công nghệ Điện
Thiết kế thi công bộ tích hợp thí nghiệm MCCB và RCD lên đến 400A :Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường
Nghiên cứu và triển khai mô hình nhà thông minh :Báo cáo tổng kết đề tài Khoa học cấp trường
12345

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.643

: 277.136