Tài liệu số - Xem chi tiếtNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa :Đồ án tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh
Chương 1 :Giới thiệu tổng quan về đề tài - Chương 2 : Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng trong công việc của nhân viên - Chương 3 :Phương pháp nghiên cứu - Chương 4 : Phân tích thực trạng sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa - Chương 5 : Một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa
2016
0
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  91 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.881.932

: 276.425