Tài liệu số - Xem chi tiếtNghiên cứu hiện trạng, đề xuất giải pháp sử dụng các mỏ đá sau khai thác khu vực núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh :Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành : Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là (1) Đánh giá được thực trạng hoạt động và hoàn phục của các mỏ đá khu vực núi Bà Đen; (2) Phân tích được những mặt thuận lợi, khó khăn tồn tại, hạn chế của công tác hoàn phục môi trường trong tổng thể quần thể di tích lịch sử - văn hóa; (3) Đề xuất được giải pháp tổng thể hoàn phục môi trường liên mỏ đá phù hợp với yêu cầu bảo tồn, phát triển quần thể di tích lịch sử - văn hóa núi Bà Đen; Kết quả nghiên cứu, hiện trạng khu khai thác đá đã thực hiện công tác hoàn thổ cho môi trường, tuy nhiên việc thực hiện còn manh mún, mỗi đơn vị làm một kiểu, làm ảnh hưởng đến toàn cảnh khu vực các mỏ đá ở núi Bà Đen. Tiềm năng của khu hậu khai thác tại khu di tích núi Bà Đen thuận lợi phát triển du lịch: sinh thái, tâm linh, … nhưng còn nhiều khó khăn, tồn tại mà người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương cần nổ lực phát huy những lợi thế sẳn có để tận dụng quần thể khu hậu khai thác thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  7 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.881.760

: 276.253