Tài liệu số - Xem chi tiếtNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lƣợng dịch vụ tại siêu thị emart Gò Vấp :Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lƣợng dịch vụ tại siêu thị Emart Gò Vấp” nhằm xác định mức độ ảnh hƣởng của từng yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng. Dựa vào các nghiên cứu trước đây, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu bao gồm 5 yếu tố: Cách thức trƣng bày, Sự phục vụ, Mặt bằng siêu thị, Chất lƣợng hàng hóa và Phù hợp giá ảnh hƣởng đến một biến phụ thuộc là Sự hài lòng của khách hàng. Tác giả thực hiện nghiên cứu thông qua phƣơng pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lƣợng. Nghiên cứu định tính nhằm xác nhận, làm rõ và bổ sung các biến đo lường thông qua thảo luận và trao đổi với giảng viên, nghiên cứu định lƣợng chính thức được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát với 200 khách hàng đã và đang mua sắm tại siêu thị Emart Gò Vấp
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  8 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.496

: 276.989