Tài liệu số - Xem chi tiếtNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh :Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành: Marketing
Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến ý định sử dụng ví điện tử của sinh viên. Dựa trên những kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ đƣa ra một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút người dùng sử dụng ứng dụng. Với số lƣợng phiếu khảo sát phát ra là 250 thì thu về 200 phiếu hợp lệ và có được kết quả nghiên cứu cho thấy các thang đo sử dụng trong mô hình đều đạt độ tin cậy và giá trị. Nghiên cứu cũng đã xác định được mô hình các yếu tố ý định sử dụng bao gồm: Điều kiện thuận lợi, nhận thức hữu ích, ảnh hƣởng xã hội, sự tin tƣởng có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ví điện tử của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, yếu tố điều kiện thuận lợi có tác động mạnh nhất,yếu tố tác động mạnh thứ 2 là sự tin tưởng, thứ 3 là nhận thức hữu ích và yếu tố ảnh hƣởng xã hội có tác động thấp nhất. Trong khi đó nhận thức nhận thức dễ sử dụng không có tác động đến ý định sử dụng ví điện tử của sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  42 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.470

: 276.963