Tài liệu số - Xem chi tiếtNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh :Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Nghiên cứu được thực hiện nhằm để biết được mong muốn và quyết định lựa chọn của sinh viên mới tốt nghiệp đối với việc lựa chọn nơi làm việc tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Thông qua 3 mục tiêu chính bao gồm: Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên mới tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, đo lường mức độ tác động của các nhân tố, đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm thu hút sinh viên lựa chọn để làm việc. Nghiên cứu được tác giả thực hiện thông qua 2 giai đoạn: nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng chính thức. Nghiên cứu có mục tiêu chính là xác định và phân tích 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên mới tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp TPHCM bao gồm: Thu nhập, Cơ hội đào tạo và phát triển, Điều kiện việc làm, Cơ hội việc làm tại địa phương, Đặc điểm riêng của địa phương
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  29 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.051

: 276.544