Tài liệu số - Xem chi tiếtSự ảnh hưởng của yếu tố truyền miệng trực tuyến đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng trên các trang thương mại điện tử :Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành: Marketing
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi khảo sát được lập trên Google Form và gửi trực tiếp đến 230 những người đang học tập và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thu được có 230 mẫu hợp lệ. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0, cụ thể là phân tích thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan Pearson, phân tích hồi quy và cuối cùng là phân tích phương sai ANOVA. Trong 4 yếu tố, yếu tố có tác động mạnh nhất là “Sự tin cậy của nguồn tin eWOM” (TS), thứ hai là “Kinh nghiệm, thái độ, kiến thức của NTD đối với eW0M, tiếp theo là “Số lượng eWOM” (NE) và “Chất lượng eWOM” ( QE). Kết quả cho thấy rằng, các yếu tốt trên đều có tác động tích cực đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng trên các trang TMĐT. Từ đó, tác giả cũng hy vọng rằng các chiến lược kinh doanh điện tử mới có thể được phát triển cho các nhà bán lẻ trực tuyến liên quan đến cách khơi gợi sự thúc giục mua hàng của người tiêu dùng
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  25 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.476

: 276.969