Tài liệu số - Xem chi tiếtCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng túi phân hủy sinh học của thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh :Khóa luận tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành: Marketing
Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng túi phân hủy sinh học của Thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Bài nghiên cứu đã sử dụng mô hình tích hợp từ hai mô hình lý thuyết về ý định sử dụng đó là: (1) Mô hình lý thuyết hành vi hợp lý (TRA) của Fishbein và Ajzen (1975) và (2) Mô hình lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) để đề xuất mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện qua hai bước là: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Từ kết quả nghiên cứu sơ bộ để xác định lại các biến quan sát và tính phù hợp. Nghiên cứu chính thức thực hiện phân tích dữ liệu với tổng số mẫu là 230 mẫu khảo sát hợp lệ qua phần mềm SPSS phiên bản 20.0. Kiểm định độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, thống kê mô tả, phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cho thấy rằng không có sự khác biệt giữa các yếu tố giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn về ý định sử dụng túi phân hủy sinh học của Thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  24 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến
Tài liệu liên quan

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.446

: 276.939