Tài liệu số - Xem chi tiếtCác yếu tố ảnh hưởng đến tỉ suất sinh lời của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam :khóa luận tốt nghiệp Khoa Tài chính – Ngân hàng
Trong bài viết này, nhóm tác giả phát triển và thử nghiệm mô hình chấp nhận TSSL của cổ phiếu bao gồm tỷ lệ chi trả cổ tức, thu nhập trên mỗi cổ phiếu, giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu, quy mô doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng, tổng sản phẩm quốc nội, Covid-19, là yếu tố quyết định đến TSSL cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành thực phẩm tại Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mẫu là 22 công ty ngành thực phẩm tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2020. Mục tiêu chính của bài viết là xác định các yếu tố chính quyết định tới TSSL cổ phiếu của các ngành. Theo hướng này, bài viết đã sử dụng thước đo TSSL cổ phiếu là MP trong phân tích thực nghiệm…
2021
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  9 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.121

: 276.614