Tài liệu số - Xem chi tiếtMức độ sử dụng các chiến lược đọc nhận thức và siêu nhận thức của sinh viên chuyên ngành anh văn
Đọc hiểu đóng vai trò vô cùng quan trọng vì giúp cho người học ngôn ngữ có được những kết quả học tập tốt. Các nghiên cứu trong thời gian gần đây (Phakiti, 2003; Lawrence, 2009; Quach, 2010) đã chứng minh đọc hiểu đạt được kết quả cao khi người học biết vận dụng các chiến lược nhận thức và siêu nhận thức. Thông qua bảng hỏi, bài nghiên cứu này đã phát hiện ba chiến lược đọc nhận thức và siêu nhận thức được 196 sinh viên chuyên ngành Anh văn sử dụng nhiều nhất. Từ đó, chúng tôi đưa ra một số đề xuất về những biện pháp giáo dục cho người dạy lẫn người học ngoại ngữ
0
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  3 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.035

: 276.528