Tài liệu số - Xem chi tiếtNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp: Trường hợp sinh viên hoa kinh tế và quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp (KSDN) của sinh viênKhoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 233 sinh viên kinh tế (năm nhất và năm hai) thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Thực hiện một nghiên cứu khám phá chúng tôi tìm thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến ý định KSDN của sinh viên bao gồm: (1) Thái độ và tự hiệu quả, (2) Giáo dục và thời cơ khởi nghiệp, (3) Nguồn vốn, (4) Quy chuẩn chủ quan và (5) Nhận thức kiểm soát hành vi. Nghiên cứu mong muốn sẽ góp phần tích cực vào chương trình giáo dục khởi sự doanh nghiệp
0
vie
Thông tin chia sẻ
Lượt xem:  7 Lượt tải:  0
Chia sẻ:  Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I Bình chọn: 
Lượt bình chọn: 
0
Điểm bình chọn: 
0
Thảo luận
Gửi ý kiến

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.206

: 276.699