Đăng nhập hệ thống

  Để sử dụng các chức năng Xem toàn văn, bạn cần đăng nhập Số thẻ và mật khẩu của mình:

- Số thẻ: Mã số sinh viên/mã nhân sự

- Mật khẩu: Mặc định là ngày tháng năm sinh gồm 8 ký tự, định dạng là ddmmyyyy

(Ví dụ: bạn sinh ngày 01/08/1990, password là: 01081990).

  Mọi thắc mắc xin liên hệ email: thuvien@iuh.edu.vn.
Số thẻ:
Mật khẩu:
   

Đăng nhập

Thống kê

Thống kê truy cập

3.882.411

: 276.904