Chào mừng tới thư viện

  • Tổng số đầu ấn phẩm: 101045
  • Tổng số xếp giá: 201798
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 140
  • Tổng số tài liệu điện tử: 11216
Tìm nhanh

Tài liệu giấy
Tài liệu điện tử
5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua
  1. Giáo trình quản trị dự án đầu tư / Phạm Xuân Giang (134 lượt)
  2. Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh / Nguyễn Thị Vân (113 lượt)
  3. Giáo trình quản trị nguồn nhân lực / Bùi Văn Danh (100 lượt)
  4. Giao tiếp trong kinh doanh & cuộc sống / Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt (77 lượt)
  5. Giáo trình giao tiếp kinh doanh / Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang (57 lượt)

Powered by Libol 5.5